Imprezy targowo-wystawiennicze już za nami!

To był intensywny czas, sporo przejechanych kilometrów i setki ciekawych ludzi, których mieliśmy okazję poznać podczas różnych targów modowych. Zdobyliśmy wiele inspiracji i przede wszystkim zaprezentowaliśmy szerokiej publiczności naszą nową kolekcję na sezon jesień/zima 2017-18.

Tym razem zaskoczyliśmy naszych klientów jeszcze bardziej niż w zeszłym roku, a Wy efekty naszej pracy będziecie mogli podziwiać już niebawem.

Gena sponsorem nagórd IX Biegu Podhalańskiego

To już nasza tradycja, że rokrocznie od kilku lat jesteśmy sponsorem nagród dla laureatów Biegu Podhalańskiego. W tym roku IX edycja Biegu Podhalańskiego odbyła się 4 lutego w Nowym Targu, a ilość uczestników wyniosła ok 650 osób. Mimo walki z trudną pogodą, wszystkim miłośnikom biegówek udało się bezpiecznie zakończyć bieg, a na mecie czekały na nich piękne nagrody, także ciepłe upominki od naszej marki. Gratulujemy wszystkim udziału w biegu i widzimy się za rok!

Blogerzy modowi & GENA

Nic w tym dziwnego, że wraz z nadejściem zimy, znani polscy blogerzy modowi prezentują szereg stylizacji, wśród których dominują dodatki marki Gena. Sprawa dotyczy nie tylko kobiet, mężczyźni także chętnie pokazują się w  futrzanych czapkach, czy skórzanych rękawicach wykończonych naturalnym futrem. Na zdjęciu Splendor by Claudia i Vanita`s.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego nr 1na wykonanie zabudowy stoiska targowego

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 17.10. 2016 dotyczącym wykonania zabudowy stoiska targowego dla firmy Gena, ogłaszamy, że spośród otrzymanych ofert wybraliśmy najbardziej odpowiadającą naszym oczekiwaniom.
Firmą, która zajmie się realizacją całego zamówienia jest:

ATYP- Otto Fargas
Stanicna 757/6
05311 Smizany
Słowacja

Informujemy, że firma ATYP- Otto Fargas otrzymała najwyższą możliwą ocenę oferty: uzyskała 100 punktów.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane oferty.
Zespół Firmy GENA

Black Friday

Black Friday zawitał także do naszego sklepu internetowego! Jeśli szukacie najlepszych produktów w najniższych cenach, macie szansę na złapanie niezłej okazji. Akcja promocyjna trwa do końca 25.11.2016 (do godziny 23:59). Zapraszamy wszystkich łowców okazji i miłośników zimowych dodatków!

zapytanie ofertowe nr 1 na wykonanie zabudowy stoiska wraz z montażem na targi

Zapytanie ofertowe nr 1
Dotyczy realizacji usług związanych z udziałem firmy Gena Katarzyna Zaręba w charakterze wystawcy w kilku międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Europy w roku 2017

   1.Termin składania ofert:  od 17.10.2016 do dnia 30.11.2016 do godziny 16.00

   2.Nazwa zamawiającego: Gena Katarzyna Zaręba

    3.Miejsce i sposób składania ofert: Drogą mailową na adres marketing@gena.pl lub katarzyna@gena.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie firmy Gena przy ul. Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ

   4.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Zaręba, e-mail katarzyna@gena.pl, telefon: 502478846

   5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie dotyczy następujących imprez targowo-wystawienniczych:
– Targi Ispo Monachium 5-8.02.2017
– Targi Mifur w Mediolanie 24-27.02.2017
– Targi Tracht & Country w Salzburgu 24-26.02.2017
– Targi Trendset w Monachium 4-6.01.2017
– Targi SportAchat w Lyonie 6-8.03.2017
– Targi Market Days we Frankfurcie 10-12.03.2017

Zakres usług:
a. Wynajem całej zabudowy powierzchni wystawienniczej
b. Wynajem ekspozytorów i wyposażenia stoiska targowego

     6. Miejsce realizacji zamówienia: W zależności od targów, miejsce realizacji to dwukrotnie Monachium (Niemcy), Mediolan (Włochy), Lyon (Francja), Frankfurt (Niemcy), Salzburg (Austria)

    7.Opis przedmiotu zamówienia
a).Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadań w ramach projektu, dotyczących wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej oraz wynajmu wyposażenia stoiska targowego na 6 imprezach targowo- wystawienniczych, odbywających się na terenie Europy, w których firma Gena będzie uczestniczyła w charakterze wystawcy.

Wynajmem całkowitej zabudowy dotyczy targów:

– ISPO w Monachium w terminie: montaż od 3-4.02.2017, demontaż 9.02.2017
– Mifur w Mediolanie w terminie: montaż od 22-23.02.2017, demontaż 28.02.2017
– Tracht & Country w Salzburgu w terminie: montaż od 22-23.02.2017, demontaż 27.02.2017

Wynajem wyposażenia stoiska targowego obejmuje poniższe imprezy targowo- wystawiennicze:

– Trendset w Monachium w terminie: montaż 2-3.01.2017, demontaż 7.01.2017
– SportAchat w Lyonie w terminie: montaż 5.03.2017, demontaż 8.03.2017
– Market Days we Frankfurcie w terminie: montaż 9.03.2017, demontaż 13.03.2017

b)      Przedmiot zamówienia
Przedmiot zapytania i obowiązki Wykonawcy:
1. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej
Kody CPV usług:
79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79931000-9-Usługi dekoracji wnętrz
79810000-5 – Usługi drukowania
39154000-6 – Sprzęt wystawowy

Cena za wynajem powinna obejmować:
– wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami
– wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, w tym montaż i demontaż

– Wyposażenie stoisk na 3 wybranych targach w niezbędne meble, ekspozytory, wieszaki (montaż i demontaż)
– pomoc w zamówieniu usług technicznych na stoisko (podłączenie prądu itp.)
– wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku
– nadzór techniczny nad stoiskiem podczas eksploatacji

Zabudowa powinna zostać opatrzona wizualizacją graficzną, związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r oraz zgodnie z zasadami promowania projektu zawartymi na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
Kolorystyka i grafika zabudowy powinna być zgodna z kolorystyką pozostałych materiałów promocyjnych firmy Gena.

Informacje dodatkowe:
• stoisko powinno mieć możliwość dostosowania do wymiarów podawanych przez organizatora targów po przydzieleniu konkretnej lokalizacji. Przykład- załącznik nr 1-Plan lokalizacji na targach ISPO
• wyposażenie stoiska powinno być zgodne z kolorystyką i wizerunkiem  marki Gena. Przykładowa wizualizacja stoiska – załącznik nr 2
• Wielkość stoiska to ok 20-25m2, wysokość max. do 3 m, przy czym ostateczna powierzchnia każdego ze stoisk będzie znana po przydzieleniu konkretnych lokalizacji na poszczególne targi

• W skład zabudowy wchodzi podłoga i wykładzina, ściany, zaplecze o wielkości 2x1m oraz wyposażenie stoiska

• W skład wyposażenia stoiska wchodzi: schowek (skrzynia zamykana na klucz), ekspozytory na czapki, półki, lustra, regały, stojaki dodatkowe, wieszaki na kożuchy, oświetlenie (lampy), dekoracja ścian banerami i logo firmy Gena, montaż plakatu informującego o uzyskanym dofinansowaniu, meble (stół i krzesła), witrynka, lada, dodatkowe elementy dekoracyjne
• Całość zabudowy stoiska i wyposażenia jest własnością Wykonawcy – wszelkie uszkodzenia podczas montażu będą naprawiane na koszt Oferenta bądź jego firmy ubezpieczeniowej

c)       Kod CPV i nazwa kodu: 79950000-8- Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
d)      Harmonogram realizacji zamówienia

• Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 09.12.2016
• Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z poszczególnymi zleceniami

e)      Załączniki

 • Załącznik nr 1 (Plan lokalizacji stoiska na targach ISPO Monachium)
 • Załącznik nr 2 (Przykładowa wizualizacja stoiska)
 • Załącznik nr 3 (Formularz ofertowy)
 • Załącznik nr 4 i 5 (Oświadczenia)

f)       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Oferent powinien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania.
g)      Wiedza i doświadczenie: Oferent winien posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie).
h)      Potencjał techniczny: Oferent winien posiadać potencjał techniczny niezbędny do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie).
i)       Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Oferent winien posiadać wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie)
j)       Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Oferent winien posiadać środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zał. 5 – oświadczenie)
k)      Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w    zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
l)      Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 3 – Formularz oferty
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

m)        Wymagania dotyczące oferty

Oferta powinna zostać złożona na formularzy ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania i zawierać następujące informacje:

– datę przygotowania oferty
– okres ważności oferty (nie krócej niż 30 dni)
– nazwę i adres oferenta, pieczęć firmową i podpis oferenta
– zakres usługi
– cenę netto  wykonania poszczególnych usług oraz łączną cenę netto  za wszystkie usługi
– termin płatności
– należy załączyć także wszystkie oświadczenia, które stanowią załącznik nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego
Zamawiający może uznać ofertę za nieważną, jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
n) Kary umowne:
Informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawierała kary umowne w przypadku niespełnienia następujących warunków:
– Niewykonania zabudowy w czasie zawartym w umowie- 100% wartości  + zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego wynikających z wynajmu powierzchni, usług technicznych, transportu i noclegów
– Nienależyte wykonanie zabudowy stoiska: usterki, pęknięcia, 20% wartości usługi
– niekompletne wyposażenie stoiska, niezgodnie z zatwierdzonym projektem (brak elementów wyposażenia)- 10% wartości usługi + koszt wynajmu niezbędnego wyposażenia od organizatora targów
– dostarczenie elementów stoiska, które wykazują znaki znacznego zużycia (rysy, pęknięcia, zabrudzenia)- 10% wartości usługi

8.Ocena oferty
a)   
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Cena: 90pkt
  (Najniższa cena/badana cena) x 90 
 2. Termin płatności: 10 pkt.
  do 30 dni – 0 pkt.
  31-45 dni – 5 pkt.
  46-60 dni i więcej – 10 pkt.
  Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach pkt 1.-2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
  Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Ocena oferentów zostanie dokonana nie później niż do dnia 07.12.2016

b)      Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

9.Zamawiający (beneficjent)

a)      Nazwa: Gena Katarzyna Zaręba
b)      Adres: Kokoszków 54F, 34-400 Nowy Targ
c)      Numer telefonu i Fax: Tel. +48 18 26 651 50 ; Fax +48 18 26 699 98
d)      NIP: 7352245520
e)      Tytuł projektu i numer projektu: Budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej marki Gena na rynkach międzynarodowych poprzez wdrożenie strategii eksportowej;  numer projektu: RPMP.03.03.02-12-0285/16
Wszystkie niezbędne załączniki do niniejszego zapytania ofertowego są dostępne pod linkiem http://gena.pl/strony/zalaczniki-do-zapytania-ofertowego-nr1. W razie problemów z pobraniem załączników, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Hit sezonu- czapka z daszkiem i futrzanym pomponem

Od jakiegoś czasu, zarówno wśród gwiazd światowego formatu, jak i na wszelkiego rodzaju portalach modowych i profilach społecznościowych, popularność zdobywa czapka z daszkiem przyozdobioną futrzanym pomponem. Model Amber jest także dostępny w naszym sklepie online i już zdobywa swoich sympatyków na polskim rynku. Ostatnio na Instagramie pojawiło się zdjęcie blogerki modowej Klaudii Adaszewskiej, która zaprezentowała się w ciekawym casualowym stroju, a jako dodatek wybrała czapkę Amber. My jesteśmy zachwyceni całą stylizacją!

Czapkę amber znajdziecie tutaj: http://www.sklep.gena.pl/produkt/pokaz/2363/3270