Konkurs

Regulamin Konkursu “Pokaż światu nowe logo Geny”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Gena z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 54F. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook lub pod adresem e-mail: marketing@gena.pl
 2. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook:

https://www.facebook.com/GenaPoland

        3.  Regulamin określa warunki konkursu- „Pokaż światu nowe logo Geny“ i umieszczony jest na fanpage firmy Gena na Facebooku, w zakładce „wydarzenia“ oraz na stronie internetowej www.gena.pl. Przedmiotem Konkursu jest polubienie fanpage Geny na Facebooku, przesłanie zdjęcia konkursowego z nowym logo Geny oraz dobrowolne udostępnienie linku konkursowego na prywatnym profilu Uczestnika na Facebooku, zwane dalej „Zadaniem konkursowym”.

        4.  Niniejsza zabawa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
        5.   Zabawa nie jest sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Facebook ani firmę z nim związaną.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU    

Konkurs trwa od 04.09.2014 od godz 10.00 do 21.09.2014 do godz. 22:00, wyniki konkursu zostaną ogłoszone mailowo oraz poprzez fanpage firmy Gena na Facebooku dnia 22.09.2014 o godz. 10.00

 

UCZESTNIK

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Gena na portalu społecznościowym Facebook i dobrowolnie udostępnią link konkursowy na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz prześlą za pośrednictwem poczty e-mail na adres marketing@gena.pl lub za pośrednictwem prywatnych wiadomości na fanpage Geny, zdjęcie konkursowe zawierające nowe logo Geny.
 2. Przystępując do konkursu, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu we wszystkich jego postanowieniach

 

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy polubić fanpage firmy Gena, dobrowolnie udostępnić link konkursowy na swoim prywatnym profilu na Facebooku oraz przesłać na adres e-mail marketing@gena.pl lub poprzez prywatne wiadmomości na fanpage Geny, zdjęcie konkursowe z nowym logo Geny.
 2. Praca konkursowa to zdjęcie, wykonane przez użytkownika serwisu Facebook, którego głownym bohaterem jest nowe logo Geny (forma przedstawienia logo jest dowolna- wydruk komputerowym, rysunek, zdjęcie na wybranym nośniku, grafika wklejona do fotografii…) w wymyślonych przez was okolicznościach (np. logo w górach, nad morzem, w powietrzu, w różnych środkach transportu…). Logo powinno być umieszczone w widocznym miejscu. Praca wysłana na adres e-mail powinna zawierać podpis uczestnika zgodny z nazwą jego profilu na Facebooku.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Zgłoszenia mogą napływać przez cały okres trwania konkursu, tj. 04.09.2014-21.09.2014.
 4. Wszystkie przesłane zdjęcia zostaną opublikowane przez administratora w sepcialnie założonym na potrzeby zabawy albumie konkursowym na fanpage firmy Gena i wezmą udział w konkursie na największą ilość polubień. Każdy uczestnik może zwiększyć swoje szanse zapraszając do zabawy innych znajomych z Facebooka, udostępniając tym samym konkursowe zdjęcie na swoim profilu na Facebooku.
 5. Ogłoszenie zwycięzców zabawy nastąpi 22.09.2014, o godz. 10.00. Zdjęcia z największą ilością polubień zajmą kolejno I, II i III miejsce.
 6. W razie remisu wygrywających zdjęć konkursowych, Komisja Konkursowa (osoby z ramienia Organizatora) zadecyduje o wyborze zwycięzcy (kryteria wyboru: pomysł i oryginalność  zdjęcia, dłuższy staż udziału w konkursie), biorąc pod uwagę dopełnienie wszystkich warunków konkursu. Zwycięzca remisu otrzyma I nagrodę, drugi uczestnik otrzyma kolejno II nagrodę itd…
 7. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na fanpage firmy Gena na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.gena.pl.

 

NAGRODY

 1. Organizator Konkursu, przeznacza 3 prezenty dla zwycięzców konkursu, adekwatnie do zajętego miejsca:

I miejsce- Torba z frędzlami, czapka Lugano

II miejsce- czapka Syberia, rękawice Lady

III miejsce- czapka Rio, rękawice Andora

Nagrody ze zdjęcia na Facebooku mogą różnić się kolorem.

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesyłając zdjęcie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszona przez niego praca jest jego autorstwa i wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w Internecie (fanpage firmy Gena- Facebook i strona internetowa www.gena.pl)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na fanpage firmy Geny na Facebooku oraz na stronie www.gena.pl,. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych.
 4. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe oraz na fanpage firmy Gena  na Facebooku. Nagrody zostaną wysłane pocztą w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestników.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa